Технологии

Основно използвани ОС и технологии

MySQL

Structured Query Language, многоструктурна релационна база данни, най-популярната в света по своята гъвкавост

PostgreSQL

База данни с отворен и свободен код, бърза и съвместима Oracle, подходяща за системи за териториално информатизиране

GPS, Glonass, BeiDou

Системи за сателитна навигация, която предоставя на потребителите по суша, море или въздух, информацията за позицията

Android

Операционна система за мобилни устройства, основата на почти всички Smartphone и Tablet в световен мащаб

SMS

или Short Message Service, който обикновено се използва за комуникация на текстово съобщение, изпратено или получено

PHP

акроним на Hypertext Preprocessor, PHP е скриптов език с общо предназначение и отворен код, подходящ за уеб програмиране

XML

Extensible Markup Language, който позволява да се определя и контролира смисъла на елементите, съдържащи се в даден документ

Cake PHP Framework

е един от най-гъвкававите, с големи възможности за изграждане на мощни уеб приложения, портали и сайтове

JavaScript

е клиент скрипт или език или от страна на клиента. Написано директно в HTML страницата се интерпретира от Уеб браузъра

HTML5 & CSS3

HTML5 е език за структуриране на съдържанието на уеб страници, CSS3 е относно формата и стила на документа

Ajax

акроним на Asynchronous JavaScript и XML и показва техника която дава възможност за изграждане на уеб приложения като тези на PC

jQuery

Библиотека от функции Javascript за уеб, за опростяване на програмирането на клиентската страна на HTML страници

Web 2.0

Набор от технологии, които позволяват на Уеб страниците да функционират по-скоро като десктоп приложения

Linux

е операционна система с отворен код, която ви позволява да работите свободно, без да се притеснявате за закупуване на лицензи или платени програми

Windows

Най-популярната операционна система в света. Собственост на Microsoft Corporation е достъпна само срещу заплащане