Услуги

Основно извършвани услуги

Web Sites

Проектиране и реализация на уеб сайтове с динамично управление на съдържанието

360° Virtual Tours

Реализацията на виртуални разходки за интеграция с Google Street View е най-добрата реклама на бизнеса ви

eCommerce

Реализация на сайтове за електронна търговия и деиност винаги на разположение онлайн

Responsive Design

Реализираме проекти с Web Design 5 в 1, който показва сайтовете на всички мобилни устройства

Indexing & SEO

Оптимизация на сайтове за Уеб търсачки (SEO), за да се повиши тяхната видимост и позиция

Social Media

Създаване, оптимизиране, надстройки и помощ за всички профили на Social Media

Email & Hosting

Пощенски кутии и хостинг услуги с неограничени пространства за оптимално управление на вашите уеб приложения

Help Desk

Отдалечена помощ, обслужване, поддръжка, ремонт и консултации за вашият бизнес

Network Security

Сигурност в мрежи и компютърни системи, криптиране при преноса и съхранението на данни в информационните системи

Photo & Video Services

Снимки и видео за събития и продукти, виртуални турове 360 ° за вашия бизнес

FlipBook & eBook

Реализация на FlipBook за онлайн каталози и eBook за продажба на книги в цифров формат

VHS & MiniDV to DVD

Сваляне и конверсия на касети VHS и MiniDV в цифров вид и запис на DVD

PC & Workstation

Доставка, конфигуриране, обслужване, поддръжка и ремонт на PC & Workstation

Notebook & Ultrabook

Доставка, конфигуриране, обслужване, поддръжка и ремонт на Лаптопи и Ultrabook

Smartphone & Tablet

Доставка, конфигуриране, обслужване, поддръжка иремонт на Smartphone & Tablet

Server & NAS

Доставка, конфигуриране, обслужване, поддръжка иремонт на Сървъри и NAS (Network Attached Storage)

LAN, WAN & VPN

Проектиране, мониторинг, цялостна поддръжка и ремонт на обществени и частни мрежи

iPhone & iPad

Доставка, конфигуриране, обслужване, поддръжка и ремонт на iPhone & iPad

Router & Firewall

Доставка, проектиране и конфигуриране, наблюдение и цялостна поддръжка на Router & Firewall

VOIP Systems

Доставка, проектиране и конфигуриране и цялостна поддръжка на мрежи и телефонни системи VOIP

Wi-Fi & HotSpot

Доставка, конфигуриране, наблюдение и цялостна поддръжка на оборудване Wi-Fi в офиси и обществени места

SMS Integrations

Интеграция на SMS услуги в сайтове и уеб приложения, за гъвкава и удобна работа във вашия бизнес

GPS Tracking

Интеграция на GPS услуги в уеб приложения, за глобално проследяване на стоки или превозни средства

FAX Server

Проектиране, внедряване, конфигуриране, цялостна поддръжка и ремонт на факс сървъри и факс към имейл в Pdf

POS Systems

Инсталиране и конфигуриране, интеграция и поддръжка на системи и софтуер POS (Point of Sale)

ERP, CRM & HRM

Консултантски услуги, инсталиране и конфигуриране, цялостна поддръжка на различни приложения за управление

Software

Инсталиране и конфигуриране, Help Desk, цялостна поддръжка и обучение на софтуер, програми или Web Apps

Peripherals

Доставка, инсталиране и конфигуриране, поддръжка на компютърни периферни устройства, системи и мрежи

Video Surveillance

Проектиране, инсталиране и конфигуриране, наблюдение, цялостна поддръжка на системи и инсталации

eLearning

Инсталиране и конфигуриране на уеб приложения за дистанционно обучение, онлайн курсове чрез Video Streaming