Приложения

Основно използвани приложения и програми

Magento

Модерен и мощен CMS за сайтове за електронна търговия с голяма гъвкавост при персонализиране и несравними функционалности

Joomla

CMS за създаване на уеб сайтове и управление на съдържанието с достъпен но мощен  и елегантен потребителски интерфейс

WordPress

CMS за създаване и управление блог или атракивни  сайтове. Поради своята простота и гъвкавост, е сред най-популярните за момента

Odoo ERP

Управление на проекти и човешките ресурси HRM, както и CMS редактор за сайтове за електронната търговия с POS интеграция

Dolibarr ERP

чрез своето модулно базиране, позволява да контролирате пълноценно управлението на всички проекти, покупки, продажби и склад

uniCenta oPOS

Отличен Point Of Sale софтуер, напълно приспособим, проектиран с Java може да работи с всички видове хардуер устроиства

HelpDesk & Knowledge

Автоматизира управлението на Help Desk с базата знания като позволява лесно да организирате отговори и често задавани въпроси

OTRS

Модулна апликация за  управление на рекламации и отстраняване на проблемите с уеб интерфейс и  27 езика на разположение

SIT

Support Incident Tracker е приложение за проследяване времето на изпълнение за техническа поддръжка - SLA

GLPI Resource-Manager

за инвентар и състоянието на всички компютри и устройства във вашата вътрешна мрежа чрез интегрирани Knowledgebase и Help Desk

IP Cop Firewall

Най-доброто решение с отворен код в областта на компютърната сигурност с награда през 2007 от Infoworld Magazine Bossie

Smoothwall Firewall

една от най-добрите дистрибуции на защитна стена с ефективна сигурност за предотвратяване на непозволено проникване в мрежите

Free NAS

Network Attached Storage File Server свързан директно към локалната мрежа за използване едновременно от всички работни места в мрежата

Impresa Free

комплексен софтуер за управление, предназначен изключително за италианския пазар, готов за електронно фактуриране (XML)

PrestaShop

CMS платформа за електронна търговия която се налага на пазара заради своята гъвкавост и лекота на персонализация

LGM 3000

Комплексен софтуер за ремонти и поддръжка с управление на поръчките, фактуриране и изпращане SMS на клиента

phpList Newsletter

Newsletter които се препоръчва като много добър маркетингов инструмент за управление на абонаментни списъци

bbPress

Иновативен форум, създаден от разработчиците на Wordpress. Бързо, лесно и елегантно могже да се интегрира с Wordpress

phpBB

Гъвкаво CMS  прилоxение за създаване на дискусионни форуми, които могат да бъдат използвани без детайлни познания в информатиката

Kentico CMS & EMS

явява се една от най-разпространените платформи за управление на уеб съдържание и уеб маркетинг в среда Microsoft .NET 

Simple Invoices

Фактурационна уеб система, която позволява изпращането на фактури в PDF формат със стотици възможности и необходими функции

Forma LMS

Платформа за виртуално обучение, ориентирана към корпоративния свят, за онлайн и видео курсове и лекции в реално време

dotProject

Уеб базиран, многоезичен, гъвкав и мощен позволява управляване на сложни задачи между различни потребители в различни проекти

Moodle eLearning

Уеб приложение за обучене с модулно динамично базиране, мощен инструмент за всякакви видове виртуални курсове онлайн

Siwapp

уеб фактуриране базирано на framework Symphony, за професионалисти и малки предприятия с достъп през Интернет

Horde Groupware

Елегантно и просто уеб проложение, чрез което можете да управлявате и споделяте календари, контакти, проекти и дейности

EGroupware

За оптимизиране и улесняване сътрудничество и комуникация между потребителите в една работна група с големи възможности

Tine 2.0 CRM

Groupware е комплексно решение CRM за управление на връзките с клиенти, като комбинира функции за електронна поща и календар

Vtiger CRM

Уеб базирана, състояща се от около 20 модула: потенциални клиенти, сметки, контакти, фактури, оферти, продукти, услуги, уеб поща и т.н.

Feng Office

За сътрудничество на групи разпръснати в различни географски зони, чрез обмен на информация и документи по интернет